Phần mềm kế toán

Giới thiệu chung

Với sự am tường sâu sắc về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng với đội ngũ lành nghề giỏi về công nghệ và với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm kế toán, công ty đã cho ra đời sản phẩm phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® nhằm mục đích tin học hóa nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp.Các tính năng của phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® bao gồm: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng khác được thiết kế hoàn chỉnh nhằm đáp ứng các nghiệp vụ ghi nhận hạch toán kế toán của một doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tổng hợp...

Vốn bằng tiền

Thực hiện các nghiệp vụ thông thường về kế toán vốn bằng tiền.
Công việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện hoàn toàn tự động.
Cung cấp các báo cáo Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ quỹ tiền mặt, Nhật ký thu - chi phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền.
Tất cả các bút toán của Module này đều kết xuất lên Sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu (tùy theo bút toán phản ánh nghiệp vụ).

Màn hình lập phiếu chi:Mua hàng

Màn hình nhập liệu mua hàng được thiết kế khoa học và tiện dụng. Có thể thực hiện nhiều phương thức mua hàng khác nhau (mua nội địa, nhập khẩu trực tiếp), cho phép theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng. Trường hợp có Thuế nhập khẩu Chi phí mua hàng, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® sẽ quản lý các chi phí phát sinh kèm theo hóa đơn hàng mua.

Cho phép người dùng thực hiện các bút toán đa dạng: mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng bán thẳng, chuyển thẳng sản xuất hoặc mua hàng nhập kho. Phiếu nhập kho được thiết kế hoàn toàn tự động thích hợp với hóa đơn mua hàng.

Việc xử lý thuế GTGT hoàn toàn tự động, dữ liệu tự động kết xuất lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

Màn hình lập phiếu mua hàng:Bán hàng

Màn hình nhập liệu đơn giản được thiết kế gần giống với hóa đơn GTGT, giúp người dùng nhập liệu nhanh. Việc hạch toán doanh thu, thuế, đơn giá được mặc định.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® phân biệt đối tượng công nợ, đối tượng lên bảng kê thuế GTGT, giúp kế toán ghi nhận đối tượng rõ ràng, đáp ứng tốt các yêu cầu kế toán công nợ và báo cáo thuế.

Ngoài ra, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cho phép xuất kho tự động dựa trên hóa đơn bán hàng.

Các báo cáo bán hàng gồm: Sổ chi tiết bán hàng, Báo cáo phân tích doanh số hàng bán theo loại mặt hàng, đối tượng.

Tự động truy xuất dữ liệu lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (báo cáo thuế).

Màn hình lập hóa đơn bán hàng:


Công nợ

Gồm có công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Nợ phải thu quản lý tất cả các khoản phải thu như: phải thu tiền hàng, tạm ứng, thuế đầu vào được khấu trừ, các khoản phải thu khác,...

Nợ phải trả quản lý các khoản nợ phải trả, từ các khoản vay ngắn hạn như phải trả người bán, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác; cho đến các khoản nợ và vay dài hạn.

Quản lý công nợ theo nhiều tiêu thức, bao gồm: đối tượng, nguyên tệ, tài khoản và khoản mục. Người dùng có thể lập các bảng kê nợ phải thu, phải trả dưới dạng tổng hợp hay chi tiết theo các yếu tố nói trên.

Báo cáo công nợ rất đa dạng sẽ giúp người dùng nhìn số liệu dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết.

Truy vấn số liệu

Việc truy vấn số liệu được thiết kế rất linh động, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các phương thức truy vấn dữ liệu chuẩn như: Truy vấn để xem các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có trong hệ thống theo nhiều tiêu thức truy vấn khác nhau.

Với công cụ tìm kiếm tiên tiến và tiện dụng, người dùng có thể thực hiện việc truy vấn các nghiệp vụ trong hệ thống rất tiện lợi và nhanh chóng.

Báo cáo

Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành: 
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Nhật ký sổ cái
Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ)

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấpđầy đủ các báo cáo tài chính gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các báo cáo thuế gồm:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
Báo cáo nhập xuất tồn
Tờ khai thuế

Bên cạnh đó, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết rất đầy đủ và có thể tùy biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Các báo cáo chi tiết điển hình:
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết công nợ
Sổ chi tiết vật tư
Sổ chi tiết hàng mua
...

Đặc biệt, AIBSoft nhà cung cấp phần mềm tại Ban Mê Thuột - ĐakLak GAMA.SMB® cung cấp cho người dùng một công cụ thiết lập rất manh mẽ để thiết lập các báo cáo phức tạp như:
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền tệ.
 • ...
Qua đó người dùng có thể tùy biến các báo cáo nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị hoặc khi có sự thay đổi trong chế độ, chuẩn mực kế toán.


Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:  


 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
 • Tờ khai thuế GTGT.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

 

Tóm tắt chức năng

Stt

Mô tả sản phẩm, chức năng sản phẩm

1

Danh mục mặt hàng

 • Danh mục phân loại mặt hàng, kho hàng, đơn vị tính
 • Danh mục đối tượng
 • Danh mục tài khoản
 • Danh mục loại chứng từ
 • Danh mục khác (loại hóa đơn, nhóm thuế, người dùng, tài khoản ngân hàng)

2

Nghiệp vụ kế toán

 • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
 • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
 • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
 • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
 • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Kiểm kê, Điều ỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
 • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)

 

3

Báo cáo

 • Báo cáo sổ kế toán (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản,..)
 • Sổ kế toán đặt biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồ, báo cáo công nợ,…)
 • Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra)
 • Báo cáo tài chính (cân đối kế toán, kết quản kinh Doanh, lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo quản trị khác (phân tích lãi lỗ theo công trình, Phân tích chi phí theo yếu tố,..)

Dịch vụ khác

Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Sao Việt

ĐC : 11A Lương Thế Vinh - Tp. Buôn Ma Thuột - Đak Lak 

Hotline:  0947.78.66.33  

Website : https://thietkewebdaklak.com 

Email : infosaovietmedia@gmail.com

 

 

Văn phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh  

ĐC : 385/80 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 62.72.77.74 Website : http://thietkewebsaoviet.com/       Email : saoviethcm@gmail.com